zvekir – značenje


zvekir (turski zekir, ukršteno sa srpskim zvek, zveka) – metalni predmet na vratima koji služi za kucanje, obično u obliku prstena, alke, koluta.