zvekir – značenje

 

zvekir (turski zekir od persijskog zihgīr, ukršteno sa srpskim zvek, zveka) – metalni predmet na vratima koji služi za kucanje, obično u obliku prstena, alke, koluta.