U restoranu – bonton


U restoran (ili sličan lokal) ulazite i iz njega izlazite bez pozdravljanja, osim kad vas na ulazu pozdravi konobar ili osoblje. U restoran uvek prvi ulazi muškarac. Isto tako, muškarac bira sto, ali uvek pita svoju pratilju da li se slaže sa njegovim izborom. Ako žena nije ostavila kaput u garderobi, pomaže joj da ga svuče, a ne dopušta da to učini konobar. Za sto najpre seda žena. Muškarac neće sesti dok se žena udobno ne smesti. Jela i pića naručuje muškarac, uz prethodno savetovanje sa ženom. Ukoliko konobar to nije uradio, muškarac treba ženi da sipa piće. Sa jelom prva počinje žena. Ako vam konobar donese pogrešno jelo, odbijete odlučno ali ljubazno, bez povisivanja tona i pravljenja scene. Sve eventualne probleme trebalo bi da rešavate sa menadžerom restorana, a ne sa konobarom. Ako vam se desi neke nezgoda, padne vam pribor na pod ili prolijete piće, konobar je dužan da pribor zameni ili donese novi stolnjak. Ne treba da se izvinjavate niti da lično intervenišete, nego ljubaznost konobara nagradite kasnije bakšišom.

Ako se desi da nema slobodnih stolova, možete zamoliti konobara da vam pomogne ili upitati osobe koje već sede za nekim stolom možete li da sednete kod njih. Ako vam to dozvole, obavezno im se zahvalite, ali se sa njima nemojte upoznavati niti upuštati u razgovor. Ako se desi da vas odbiju, nemojte se vređati i raspravljati. Sasvim je logično da u nekim situacijama ljudi žele da budu nasamo za stolom.

Konobara poziva isključivo muškarac, ali nikako mahanjem ili povicima, već očima ili lakim pokretom. Konobara zove muškarac ako je društvo mešovito. Nemojte govoriti sa poslugom zapovednim načinom. U pogledu plaćanja nekad je važilo pravilo da obavezno plaća muškarac. Danas se to promenilo. U današnjem društvu, gde je žena ravnopravna, ne može se očekivati da uvek plaća muškarac. Nije neobično da račun plaća žena ili da ga muškarac i žena podele. Kada su muškarac i žena u restoranu, muškarac bi trebalo da plati, a ako žena želi da učestvuje u plaćanju računa, može mu kasnije ponuditi novac za svoj deo, mada nije nepristojno ni da žena plati. Ako je muškarac pozvao ženu, ona nikad ne gleda koliki je račun. Ako je društvo veće i mešovito, mogu svi da učestvuju u plaćanju. Prilikom plaćanja računa nemojte insistirati na vraćanju kusura do poslednje pare. Uobičajeno je da se račun zaokruži do određene svote. Ako ste naročito zadovoljni uslugom, možete ostaviti napojnicu konobaru u iznosu od oko 10% ukupnog računa. Iz lokala prva izlazi žena.

Pojedini lokali ima svoj dress code (pravila o oblačenju), pa ako vas negde ne puste jer niste obučeni po njihovim pravilima, ne insistirajte, nego potražite neko drugo mesto.