Punom parom – zašto se kaže


Izraz punom parom potiče iz sveta saobraćajne tehnike, a upotrebljava se u značenju: „svom/punom brzinom, što brže može”, ili „vrlo živo, svom snagom, svim silama”. Taj izraz nastao je ranije, verovatno još u XIX veku, kada je došlo do razvoja prevoznih sredstava na parni pogon. Prvi brod na parni pogon (parobrod), naime, izrađen je još 1803, a prva parna lokomotiva (parnjača) 1829, dok se automobili na benzinski pogon pojavljuju gotovo šest decenija nakon toga – 1886. godine, kada je Nemac Karl Benc konstruisao prvu trokolicu sa benzinskim motorom. Kao jedan od starijih, a uz to ustaljen i u standardnoj jezičkoj praksi, frazem punom parom zabeležen je i u Matičinom rečniku savremenog književnog jezika. Tu se među izrazima pod rečju para nalazi i punom, svom parom.

Nastanak frazema punom parom nije teško objasniti. Poznato je da vozila na parni pogon postižu maksimalnu brzinu puštanjem sve, pune pare. Otuda onda i prvo značenje tog frazema navedeno u Rečniku Matice srpske: „a) svom, punom brzinom (obično o vozu, parobrodu)”, sa primerom: „Otisnemo se punom parom u pravcu kita”. Iz toga se potom razvilo i drugo, preneseno značenje: „b) vrlo živo, svom snagom, svim silama”. Tako se taj frazem danas upotrebljava i u slučajevima kad o pari u pravom smislu reči ne može biti ni govora, kao u primerima: „Zaigrali smo punom parom” (RMS), ili: „Radili smo (učili, pripremali se za ispit) punom parom”.


Literatura:
• Milan Šipka, Zašto se kaže, šesto izdanje, Novi Sad: Prometej, 2010