apstraktan ili abstraktan


Piše se apstraktan.

Taj pridev preuzet je iz latinskog jezika, u kojem on glasi abstractus. U srpskom se, međutim, nakon jednačenja suglasnika u prefiksu ab- (zvučno b ispred bezvučnog s prelazi u svoj bezvučni parnjak p), piše apstraktan.
Isto tako, apstrakcija, apstrakcionizam, apstrakt, apstraktnost.