apstraktan ili abstraktan

 

Piše se apstraktan.

Od latinskog abstractus, što znači misaon, mislen, pojmovni.

U latinskom se piše sa b, ali se u srpskom, nakon jednačenja suglasnika u prefiksu ab- (zvučno b ispred bezvučnog s prelazi u svoj bezvučni parnjak p), piše sa p.

Isto tako, apstrakcija, apstrakcionizam, apstrakt, apstraktnost.