1000 zašto


Ovde možete naći odgovore na neka od najčešćih pitanja o svetu oko nas. Tekstovi obuhvataju razne oblasti nauke, prirode i svakodnevnog života. Razne pojave sa kojima se ljudi svakodnevno susreću objašnjene su na jednostavan i zanimljiv način.


Korišćena literatura:
1. Keti Volard, A zašto? Planeta Zemlja, Beograd: Laguna, 2008
2. Keti Volard, A zašto?, Beograd: Laguna, 2006