1000 zašto

 

Ovde možete naći odgovore na neka od najčešćih pitanja o svetu oko nas. Tekstovi obuhvataju razne oblasti nauke, prirode i svakodnevnog života. Razne pojave sa kojima se ljudi svakodnevno susreću objašnjene su na jednostavan i zanimljiv način.

 

Korišćena literatura:

1. Keti Volard, A zašto? Planeta Zemlja, Beograd: Laguna, 2008
2. Keti Volard, A zašto?, Beograd: Laguna, 2006