Zašto se kaže

 

Ustaljeni spojevi reči koji imaju i ustaljena, najčešće prenesena značenja, nazivaju se frazeologizmi, frazemi ili idiomi. U srpskom jeziku ima oko 15000 frazema, kojima se služimo kako bismo što slikovitije rekli ili objasnili nešto. Iako često upotrebljavamo te izraze i znamo šta oni znače, retki su oni koji znaju zašto se baš tako kaže ili kako su ti izrazi nastali.

Ima frazema čije se poreklo i značenje samo po sebi kazuje, koji su očigledni. Međutim, ima i onih čije se poreklo može objasniti i shvatiti samo ukoliko se znaju okolnosti u kojima su nastali. Oni imaju svoje korene u narodnim predanjima i praznovericama, ili u grčkoj i rimskoj mitologiji, književnosti, istoriji, ili u različitim, manje poznatim životnim situacijama i slično. Ovde su data objašnjenja nekih od najčešćih frazema u srpskom jeziku.

 

Literatura:

1. Milan Šipka, Zašto se kaže, četvrto izdanje, Novi Sad: Prometej, 2008

2. Milan Šipka, Zašto se kaže, prvo izdanje, Novi Sad: Prometej, 1998