Kako se piše


Ovde možete naći odgovore na najčešće pravopisne i gramatičke nedoumice. Sada lako možete saznati kako treba pisati neku reč ili neki izraz. Uz to se, pomoću dodatnih obrazloženja i primera, možete obavestiti zašto nešto jeste ili nije pravilno.


Korišćena literatura:
1. M. Pešikan – J. Jerković – M. Pižurica, Pravopis srpskoga jezika, šesto izdanje, Novi Sad: Matica srpska, 2013
2. M. Pešikan – J. Jerković – M. Pižurica, Pravopis srpskoga jezika, drugo izdanje, Novi Sad: Matica srpska, 1994
3. I. Klajn, Rečnik jezičkih nedoumica, šesto dopunjeno i izmenjeno izdanje, Beograd: Srpska školska knjiga, 2004
4. P. Ivić – I. Klajn – M. Pešikan – B. Brborić, Srpski jezički priručnik, četvrto izdanje, Beograd: Beogradska knjiga, 2007
5. P. Piper – I. Klajn, Normativna gramatika srpskog jezika, Novi Sad: Matica srpska, 2013
6. M. Vujanić i dr., Rečnik srpskoga jezika, izmenjeno i popravljeno izdanje, Novi Sad: Matica srpska, 2011
7. I. Klajn – M. Šipka, Veliki rečnik stranih reči i izraza, peto inovirano i poboljšano izdanje, Novi Sad: Prometej, 2009