beživotan ili bezživotan


Piše se beživotan.

U toj reči izvršene su dve glasovne promene. Prvo je jednačenjem suglasnika po mestu tvorbe od bezživotan dobijeno bežživotan (z ispred ž prelazi u ž). Zatim je došlo do gubljenja suglasnika ž (dva ista suglasnika svode se po pravilu na jedan), čime je dobijeno beživotan.