blesak ili bljesak


Piše se blesak.

U standardnom jeziku prihvatljivi su samo oblici sa l u primerima kao: blesak, bleštati, odblesak, klešta, prikleštiti, ukleštiti, ukleštenje.
Nestandardno je (inače poznato u narodnom govoru) bljesak, blještati, odbljesak, klješta, priklještiti, uklještiti, uklještenje i sl.