bleštati ili blještati


Piše se bleštati.

U standardnom jeziku prihvatljivi su samo oblici sa l u primerima kao: bleštati, blesak, odblesak, klešta, prikleštiti, ukleštiti, ukleštenje.
Nestandardno je (inače poznato u narodnom govoru) blještati, bljesak, odbljesak, klješta, priklještiti, uklještiti, uklještenje i sl.