Branislavljev ili Branislavov


Pravilno je oboje.

Ako složeno muško lično ime ima u drugom delu -slav, tada se prisvojni pridev izvodi pomoću sufiksa -ev- uz dodavanje epentetskog lj ispred tog sufiksa: Branislavljev, Miroslavljev, Tomislavljev, Vojislavljev itd.
Od takvih imena nije pogrešno izvoditi prisvojne prideve ni pomoću sufiksa -ov bez dodavanja epentetskog lj (jer nema uslova za jotovanje). Stoga, prisvojni pridev može biti i Branislavov, Miroslavov, Tomislavov, Vojislavov i sl.