Centar Sava ili Sava centar

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati oblik Centar „Sava”.

Sava centar je skovano po ugledu na engleski; prema redu reči u srpskom jeziku bolje je Centar „Sava”.