Centar Sava ili Sava centar


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati oblik Centar „Sava”.

Sava centar je skovano po ugledu na engleski; prema redu reči u srpskom jeziku bolje je Centar „Sava”.