ćirilički ili ćirilični


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati pridev ćirilički.

Prednost treba dati obliku ćirilički, budući da se odnosni pridevi u srpskom jeziku prvenstveno grade pomoću sufiksa -ski, dok oblik na -ni ne donosi nikakvu značenjsku razliku.