dali ili da li


Piše se i jedno i drugo.

Dali, radni pridev od glagola dati, piše se spojeno: dali su sve od sebe.
Odvojeno se piše spoj veznika da i upitne rečce li, kao uvod u pitanje: da li je to istina?