dosadašnji ili do sadašnji


Piše se dosadašnji.

To je pridev koji znači koji je bio, trajao, važio do ovoga vremena, do ovoga časa: dosadašnji direktor, dosadašnji rad, dosadašnje iskustvo, dosadašnje ponašanje, dosadašnje stanje itd.