dosadašnji ili do sadašnji

 

Piše se dosadašnji.

Pridev dosadašnji, koji znači koji je iz vremena dosad(a), do ovog trenutka, prava je složenica i piše se spojeno: odlučio je da promeni dosadašnji način života.