drveće ili drveta


Pravilno je oboje.

Imenica drvo (genitiv drveta) može značiti biljku ili njenu materiju. U prvom slučaju ima množinu drvèta ili se, što je češće, umesto oblika za množinu upotrebljava zbirna imenica drveće (menja se kao polje). U značenju drvne građe nema množinu, dok se u značenju ogreva upotrebljava množina bez proširenja, drva.