džudistkinja ili džudiskinja


Piše se džudistkinja.

Suglasnička grupa stk ostaje neizmenjena u ženskim oblicima (oblikovanih nastavkom -kinja) od imenica stranog porekla na -ist(a): čelistkinja, finalistkinja, karatistkinja, pijanistkinja, solistkinja, šahistkinja, turistkinja, violinistkinja itd.