fer-plej ili fer plej

 

Piše se fer-plej.

To je polusloženica od engleskih reči fair (pravedan, pošten, ispravan) i play (igra).

Kada je fer nepromenljivi pridev, piše se odvojeno: fer igra, fer odnos, fer postupak itd.

Kao prilog, takođe se piše odvojeno: igrali su fer, postupio je fer, to nije fer i sl.