fer-plej ili fer plej


Piše se fer-plej.

To je polusloženica od engleskih reči fair (pravedan, pošten, ispravan) i play (igra).
Kada je fer nepromenljivi pridev, piše se odvojeno: fer igra, fer odnos, fer postupak itd.