fresci ili freski

 

Piše se fresci.

Dativ i lokativ jednine od imenice freska glase fresci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).

Genitiv množine glasi fresaka (ne freski).