goreći ili gorući


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Goreći je glagolski prilog sadašnji od glagola goreti: veliko drvo je oslobađalo mnogo toplote goreći polako.
Gorući je pridev, nasleđen iz staroslovenskog jezika, koji znači koji gori, koji je u plamenu ili zažaren, usijan. Upotrebljava se i u figurativnom značenju vrlo hitan, neodložan; veoma aktuelan: gorući problem, goruće pitanje i sl.