gospoda ili gospodini


Piše se gospoda.

Imenica gospodin umesto množine upotrebljava zbirnu imenicu gospoda, koja se menja kao imenice ženskog roda na -a, ali se slaže s glagolom u množini (npr. gospoda su došla).