Grad svetlosti ili Grad Svetlosti


Piše se Grad svetlosti.

Simbolički naziv Pariza. Ustaljeni simbolički (figurativni) nazivi gradova pišu se velikim početnim slovom prve reči (ostale samo ako su same po sebi vlastita imena): Večni grad (Rim), Severna Venecija (Sankt Peterburg), Srpska Atina (Novi Sad) itd.