homosapijens ili homo sapijens


Piše se homosapijens.

Izvorno (latinski) homo sapiens, ali se u transkribovanom (prilagođenom) vidu piše sastavljeno.