homosapijens ili homo sapijens


Piše se homosapijens.

Na latinskom dve reči – homo sapiens, ali se u transkribovanom (prilagođenom) vidu piše spojeno.