igrački ili igračci


Piše se igrački.

U dativu i lokativu jednine od imenice igračka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk.
Genitiv množine glasi igračaka.