janičar ili janjičar

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu janičar.

Oblik sa nj danas se retko upotrebljava.