jutarnji ili jutrošnji


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Pridev jutarnji znači koji se odnosi na jutro: jutarnji dnevnik, jutarnja gimnastika, jutarnja kafa, jutarnja magla itd.
Pridev jutrošnji znači koji je od jutros, od ovoga jutra: jutrošnji hleb, jutrošnji događaj, jutrošnja kiša itd.