kaiši ili kaiševi


Pravilno je oboje.

Imenice kaiš ima i kraću množinu (nom. kaiši, gen. kaiša, dat.-instr.-lok. kaišima, ak. kaiše) i dužu množinu (nom. kaiševi, gen. kaiševa, dat.-instr.-lok. kaiševima, ak. kaiševe).