koordinata ili kordinata

 

Piše se koordinata.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi coordinata.