koordinata ili kordinata


Piše se koordinata.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi coordinata.