lišaji ili lišajevi


Pravilno je oboje.

Imenice lišaj ima i kraću množinu (nom. lišaji, gen. lišaja, dat.-instr.-lok. lišajima, ak. lišaje) i dužu množinu (nom. lišajevi, gen. lišajeva, dat.-instr.-lok. lišajevima, ak. lišajeve).