mekaniji ili mekši


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Mekaniji je komparativ od prideva mekan (superlativ najmekaniji).
Mekši je komparativ od prideva mek (superlativ najmekši).