mekaniji ili mekši


Piše se i jedno i drugo.

Mekaniji je komparativ od prideva mekan (superlativ najmekaniji).
Mekši je komparativ od prideva mek (superlativ najmekši).