mladićki ili mladićski

 

Piše se mladićki.

Kad se od imenica na izvode pridevi na -ski, glas s se gubi: nikšićki, pećki, plemićki, skorojevićki, tršićki, vasojevićki itd.