Musliman ili musliman

 

Piše se i jedno i drugo.

Velikim početnim slovom, Musliman, piše se kad se uzima kao etnički naziv (danas uglavnom zamenjen sa Bošnjak).

Malim početnim slovom, musliman, piše se kad označava pripadnika islamske vere, muhamedanca.