Musliman ili musliman


Piše se i jedno i drugo.

Velikim početnim slovom, Musliman, piše se kad se uzima kao etnički naziv (danas uglavnom zamenjen sa Bošnjak).
Malim početnim slovom, musliman, piše se kad označava pripadnika islamske vere, muhamedanca.