Musliman ili musliman


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Velikim početnim slovom, Musliman, piše se kad se uzima kao etnički naziv (danas uglavnom zamenjen sa Bošnjak).
Malim početnim slovom, musliman, piše se kad označava pripadnika islamske vere, muhamedanca.