oboljenje ili obolenje


Piše se oboljenje.

Ta glagolska imenica izvedena je od glagola oboleti. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje.