oboljenje ili obolenje


Piše se oboljenje.

Oboljenje je glagolska imenica izvedena od glagola oboleti. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje.