odblesak ili odbljesak


Piše se odblesak.

U standardnom jeziku prihvatljivi su samo oblici sa l u primerima kao: odblesak, blesak, bleštati, klešta, prikleštiti, ukleštiti, ukleštenje.
Nestandardno je (inače poznato u narodnom govoru) odbljesak, bljesak, blještati, klješta, priklještiti, uklještiti, uklještenje i sl.