Odiseja ili odiseja


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Velikim početnim slovom, Odiseja, piše se kad se odnosi na Homerov ep.
Malim početnim slovom, odiseja, piše se kad se upotrebljava u figurativnom značenju „dugo i naporno putovanje puno teškoća i prepreka” ili „pustolovina”.