Odiseja ili odiseja

 

Piše se i jedno i drugo.

Velikim početnim slovom, Odiseja, piše se kad se odnosi na Homerov ep.

Malim početnim slovom, odiseja, piše se kad se upotrebljava u figurativnom značenju „dugo i naporno putovanje puno teškoća i prepreka” ili „pustolovina”.