prikleštiti ili priklještiti


Piše se prikleštiti.

U standardnom jeziku prihvatljivi su samo oblici sa l u primerima kao: prikleštiti, klešta, ukleštiti, ukleštenje, blesak, bleštati, odblesak.
Nestandardno je (inače poznato u narodnom govoru) priklještiti, klješta, uklještiti, uklještenje, bljesak, blještati, odbljesak i sl.