roba ili robe


Piše se roba.

Roba je zbirna imenica i kao takva nema množinu. Otuda su pogrešni izrazi kao razne robe (treba: razne vrste robe ili razni proizvodi), izvoz naših roba (treba: izvoz naše robe ili izvoz naših proizvoda) i sl.