siveti ili siviti

 

Piše se i jedno i drugo.

Glagol siveti znači postajati siv.

Glagol siviti znači činiti sivim.