siveti ili siviti


Piše se i jedno i drugo.

Glagol siveti znači postajati siv.
Glagol siviti znači činiti sivim.