slučaji ili slučajevi


Pravilno je oboje.

Imenice slučaj ima i kraću množinu (nom. slučaji, gen. slučaja, dat.-instr.-lok. slučajima, ak. slučaje) i dužu množinu (nom. slučajevi, gen. slučajeva, dat.-instr.-lok. slučajevima, ak. slučajeve).