sprint ili šprint


Piše se sprint.

Ta imenica preuzeta je iz engleskog jezika, u kojem ona glasi sprint.