sprint ili šprint

 

Piše se sprint.

Ta imenica, kojom se u sportu označava takmičenje u brzini na kratkim udaljenostima (trčanje, plivanje, klizanje), potiče od engleskog sprint.