Tomislavljev ili Tomislavov


Pravilno je oboje.

Ako složeno muško lično ime ima u drugom delu -slav, tada se prisvojni pridev izvodi pomoću sufiksa -ev- uz dodavanje epentetskog lj ispred tog sufiksa: Tomislavljev, Branislavljev, Miroslavljev, Vojislavljev itd.
Od takvih imena nije pogrešno izvoditi prisvojne prideve ni pomoću sufiksa -ov bez dodavanja epentetskog lj (jer nema uslova za jotovanje). Stoga, prisvojni pridev može biti i Tomislavov, Branislavov, Miroslavov, Vojislavov i sl.