Tuluza ili Tuluz


Piše se Tuluza.

Izvorno Toulouse. U francuskim geografskim imenima ženskog roda uvek se dodaje -a (npr. Ženeva, Provansa, Sena); otuda i Tuluza, a ne Tuluz.