Večni grad ili Večni Grad


Piše se Večni grad.

Simbolički naziv Rima. Ustaljeni simbolički (figurativni) nazivi gradova pišu se velikim početnim slovom prve reči (ostale samo ako su same po sebi vlastita imena): Grad svetlosti (Pariz), Severna Venecija (Sankt Peterburg), Srpska Atina (Novi Sad) itd.