višečasovni ili više časovni


Piše se višečasovni.

Više-, koje kao prvi deo složenice znači da ima veći broj, odnosno više onoga što znači drugi deo složenice, piše se sastavljeno: višebojan, višecifren, višečlanost, višedecenijski, višefazni, višeglasje, višenamenski, višeslojan, višestrano, viševekovni, višeznačno itd.