vlastela ili vlastelini


Piše se vlastela.

Imenica vlastelin umesto množine upotrebljava zbirnu imenicu vlastela, koja se menja kao imenice ženskog roda na -a, ali se slaže s glagolom u množini (npr. vlastela su bila uz kralja).