a kapela – značenje

 

a kapela (italijanski a cappella) – u muzici: horsko pevanje bez instrumentalne pratnje.