a la kart – značenje


a la kart (francuski à la carte) – prema jelovniku, po slobodnom izboru (za razliku od utvrđenog menija).