abrakadabra – značenje


abrakadabra (izmišljena reč, prvobitno u grčkom):
1) u srednjem veku, magijska formula na amajlijama, magična reč bez određenog značenja koja se, napisana na jednom jednakostraničnom trouglu u jedanaest redova (svako slovo u jednom redu), nosila oko vrata kao zaštita od bolesti; danas, šaljiva reč za vračanje, upotrebljava se samo u šali, kao i hokus-pokus;
2) figurativno: besmislene, prazne reči, besmislica, nesuvislo brbljanje.