abrazija – značenje


abrazija (novolatinski abrasio):
1) struganje, čišćenje struganjem ili grebanjem;
2) u mehanici: oštećenje površine usled trenja;
3) u geologiji: odronjavanje zemlje pod dejstvom talasa.