ad hok – značenje

 

ad hok (latinski ad hoc) – samo za ovu svrhu, isključivo za ovu priliku, u tu svrhu, samo za ovaj slučaj, za to, s određenom namenom.